6 ขั้นตอนทำสมาธิ
ดิจิทัล

เอกสารนี้เป็นขั้นตอนการทำสมาธิที่ผมใช้ทำทุกวัน เพื่อทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างธุรกิจและวิถีชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ทุกวัน โดยผมแนะนำให้ผู้อ่านควรจะต้องทำสมาธิทุกวันก่อนนอน หรือตื่นตอนเช้า แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่ผมจะพาเข้าสู่เนื้อหาวิธีการทำสมาธิ ผมจะขอกล่าวอย่างสั้นๆ ก่อนถึงที่มาและความสำคัญของการทำสมาธิ

การทำสมาธิถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คน ได้ระบุว่าการทำสมาธิมี 2 วัตถุประสงค์หลัก ก็คือ การทำจิตใจให้ว่าง และการตั้งมั่น โดยการทำจิตใจให้ว่างนั้นจะเป็นพื้นฐานที่เรามักได้เรียนมาในการทำสมาธิ ซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นก็คือการหยุดคิด และปล่อยให้เกิดการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายในปัจจุบันของเรานั้นเอง ดังนั้นในวิชาพุทธศาสนา ระดับโรงเรียน เรามักจะได้รับการสั่งสอนให้หายใจเขาว่า “พุทธ” ส่วนหายใจออกว่า “โท” แต่ในระดับที่สูงขึ้นจริงๆ แล้ว เราควรจะต้องทำให้ไม่มีเสียงใดๆ ในใจเลย เนื่องจากนั้นก็คือวัตถุประสงค์หลักของการนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้ว่าง

ส่วนการทำสมาธิ 6 ขั้นตอนที่ผมกำลังจะสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อการตั้งมั่น เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไร จึงจะสามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้ โดยผมได้ประยุกต์ใช้วิธีการทำสมาธิของ วิเซ็น ลาคีอานี ผู้แต่งหนังสือ The Code of the Extraordinary Mind และ The Buddha and the Badass เป็นหลัก แต่ได้ดัดแปลงโดยเอาหลักการ Ho’oponopono ของชาวฮาวายมาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความกระชับในการทำสมาธิ

และเนื่องจากคำพูดที่คนไทยมักจะติดปากกันก็คือนั่งสมาธิ แต่จากประสบการณ์ของผมในการทำสมาธิพบว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกิริยาบทที่เฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด จริงๆ แล้วเราสามารถอยู่ในกริยาบทใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง หรือนอน แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการไม่ถูกรบกวน ดังนั้นจึงทำให้การนอนอยู่ในห้องคนเดียวจึงเป็นวิธีการที่ผมแนะนำให้ทำ แต่ถ้าหากผู้อ่านไม่สะดวก ก็สามารถเลือกกริยาบทใดๆ ก็ได้ แต่การนั่งสมาธิ 6 ขั้นตอน อาจจะต้องใช้เวลาราว 10 - 30 นาที จึงแล้วเสร็จ